สารอันตรายในเครื่องสำอาง (3/3)

Last updated: 20 ส.ค. 2564  |  3090 จำนวนผู้เข้าชม  | 

สารอันตรายในเครื่องสำอาง(3)

ใครที่ยังใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเครื่องสําอางทั่วๆไปอยู่ อย่าเพิ่งชะล่าใจนะคะ เพราะคุณอาจจะยังไมรู้ว่า “สารอันตราย” ที่แฝงอยู่ในผลิตภัณฑ์นั้นส่งผลอะไรต่อคุณบ้าง

และนี่คือส่วนหนึ่งของ “สารอันตราย” ที่แฝงอยู่ในผลิตภัณฑ์ที่เราอาจจะใช้อยู่ หากรู้ทัน ! ไม่เสี่ยงหน้าพังแน่นอน

กรดเรติโนอิก (Retinoic acid)
กรดเรติโนอิก กรดเรตินอล หรือกรดวิตามินเอ เป็นสารท่ีต้องข้ึนทะเบียนเป็นยาเท่านั้น พบ ได้ในยารักษาสิวมีกลไกช่วยผลัดเซลล์ผิว กรดเรติโนอิกในเครื่องสําอางนับว่าเป็นสารอันตราย ซึ่งหากนํามาใช้เองอาจเกิดอาการผิวหนังลอก ผิวหนังบาง เป็นผื่นแดง และไวต่อแสง


แป้งทัลคัม (Talcum)
แป้งทัลคัมพบในแป้งฝุ่น อายแชโดว์ และผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดจุดซ่อนเร้น หากสูดดม เข้าสู่ร่างกาย อาจทําให้เกิดโรคปอด มะเร็งปอด และมะเร็งต่อมหมวกไตชนิดหายากได้ นอกจากน้ีการได้รับแป้งทัลคัมเข้าสู่ร่างกายยังมีโอกาสเส่ียงต่อการเกิดโรคมะเร็งรังไข่ถึงร้อยละ 30-60 ในกลุ่มของผู้หญิงที่ใช้แป้งฝุ่นทาตัวที่ผสม mineral talcum เป็นประจํา


สารพาราเบน (Paraben)
สารพาราเบนเป็นสารกันเสียและถูกจัดเป็นสารอันตรายท่ีใช้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์บํารุงผิว เครื่องสําอางประเภทโรลออนระงับกล่ินกาย เนื่องจากสารพาราเบนสามารถยับยั้งสิ่งสกปรกได้ดี แต่ง่ายต่อการสะสมในร่างกาย รวมทั้งสามารถซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามยังมีข้อ ถกเถียงกันในข้อมูลทางวิชาการ โดยนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มได้ทําการวิจัยและพบว่าอาจจะมีความเกี่ยวพันกับการเป็นต้นเหตุของสารก่อมะเร็งเต้านม เนื่องจากมีการผสมสารพาราเบนในผลิตภัณฑ์ใต้วงแขน แต่นักวิทยาศาสตร์กลุ่มอื่นๆ ยังมีข้อโต้แย้งว่าโอกาสเป็นสารก่อมะเร็งนั้นน้อยมาก นอกจากนี้ยังมีการวิจัยถึงผลของสารพาราเบนท่ีมีคุณสมบัติคล้ายโฮโมนเอสโตรเจนของผู้หญิง ซ่ึงผลการทดลองพบว่าสารพาราเบนมีความแรงน้อยกว่าโฮโมนธรรมชาติถึง 100,000 เท่า ดังน้ันระดับความเสี่ยงของ การได้รับสารพาราเบนจึงขึ้นอยู่กับปริมาณและระยะเวลา

สารอันตรายและสารห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเครื่องสําอางถูกกําหนดข้ึนโดยอ้างอิงจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข และการเก็บรวบรวมข้อมูลทางคลินิก ซ่ึงรายละเอียดต่างๆ จะอยู่ภายใต้ กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ เพื่อสร้างบรรทัดฐานในการผลิตและการใช้ผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องและปลอดภัย อีกท้ังยังสามารถตรวจสอบและส่งต่อข้อมูลได้ด้วย

หากท่านต้องการตรวจสอบว่าผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและเครื่องสำอางใด ได้ผ่านการตรวจสอบและผ่านการจดแจ้งจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข เรียบร้อยแล้ว สามารถนำเลขจดแจ้งบนบรรจุภัณฑ์เข้าไปตรวจสอบได้ที่ http://pca.fda.moph.go.th/service.php

สนใจผลิตภัณฑ์ที่ปราศจากส่วนผสมของสารอันตราย ได้รับการรับรองจาก อย.คิดค้นและพัฒนาสูตรโดยเภสัชกร ที่มีประสบการณ์มากว่า 10 ปี “คอร์ริเดล” Corriedale sheep placenta ผลิตภัณฑ์ เซรั่มรกแกะ มีสารอาหารผิวที่ช่วยแก้ไขปัญหาผิวได้อย่างตรงจุดและเห็นผล

ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผิวสำหรับคนไทย (ประสบการณ์ 10 ปี) ได้ที่ >>> https://lin.ee/1xvjayLsQ

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้